El doctor Gerard Piñol Ripoll es va llicenciar en Medicina el 2002 per la Universitat de Lleida. Va realitzar la formació en neurologia a l’Hospital Clínic de Saragossa. La formació doctoral la va cursar a la Universitat de Saragossa, on es va especialitzar en el paper de l’estrès oxidatiu en els processos neurodegeneratius.

Actualment desenvolupa la seva activitat assistencial com a Coordinador de la Unitat de Trastorns Cognitius de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida i l’activitat com a investigador del grup de Neurosciències Clíniques de IRB Lleida. També és professor de neuroanatomia de la Universitat de Lleida.

La seva investigació es centra en el camp de les alteracions dels factors tròfics i especialment en l’estudi de biomarcadors en el líquid cefalorraquidi en la malaltia d’Alzheimer. En els darrers anys ha centrat el seu treball en la implicació de la hipoxia intermitente i la fragmentació del son sobre l’evolució de la malaltia d’Alzheimer.

Autor de més de 35 publicacions científiques i diversos capítols de llibres en el món de les neurosciències.

 

Font imatge: InfoICS