Francesc Gahete-Santiago és diplomat en Infermeria, neurocientífic i humanista.

Les seves àrees d’investigació i divulgació sempre han estat lligades al camp sanitari, on destaca la seva tasca com a ajudant en projectes d’investigació i d’assistència en la Neurologia Pediàtrica i, sobretot, en el desenvolupament cerebral i l’estimulació del sistema nerviós en les diferents etapes del creixement.

Actualment treballa al Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Clínic de Barcelona com a perfusionista; professional encarregat de la circulació i l’oxigenació extracorpòria que aquest tipus de persones necessiten per a la reparació de la seva patologia.

És el coresponsable de la formació de nous perfusionistes que dur a terme la Universitat de Barcelona mitjançant el màster en Perfusió i Oxigenació Extracorpòria. També és el codirector del Grup de Simulació en Circulació Extracorpòria.

A més, és gerent i CEO de Grandsoft 2012 d’aparells. Aquesta empresa va néixer amb l’objectiu de desenvolupar aplicacions mèdiques per a dispositius mòbils, tot i que avui en dia fa aplicacions de tot tipus; des de l’enginyeria a la gestió.

El Sistema Nerviós és un món meravellós.